Opłaty dodatkowe (karne)

Na podstawie Art. 33a. – USTAWY z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2020.8 t.j.) w PKS Spółka z o.o. w Pile obowiązują następujące wysokości opłat dodatkowych:

 

za jazdę bez ważnego biletu350 zł,

  • w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli – 200 zł,
  • w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty – 250 zł;

za brak dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu200 zł,

  • w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej za brak dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli – 100 zł,
  • w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej za brak dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty – 150 zł;

za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt100 zł;

za zmianę trasy środka transportowego z winy pasażera600 zł.

Praca w PKS Piła - poszukujemy kierowców autobusów
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - zarezerwuj online terminu przeglądu

© 2024  |  PKS Sp. z o.o. w Pile

Projekt i realizacja MYKK