Jak uzyskać Bus Kartę

Kasa biletowa

Wypełniony czytelnie wniosek należy złożyć w wybranej kasie biletowej naszej firmy. Druk wniosku dostępny jest w kasach biletowych, można go również pobrać z naszej strony internetowej (ponizej). Do wniosku należy dołączyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do legitymacji, dowodu lub paszportu). Zdjęcie na odwrocie należy opisać (imię, nazwisko i nr PESEL).

 

Online

Wniosek o wydanie Bus Karty, można również złożyć za pośrednictwem naszej strony internetowej, gdzie zamieszczony jest aktywny formularz wniosku o jej wydanie. Za pomocą tego formularza, można w czterech krokach prawidłowo wypełnić i przesłać wniosek.

 

Formularz wniosku online

  

  

Odbiór Bus Karty

Bus Karta gotowa będzie do odbioru w terminie do 14 dni roboczych. O terminie odbioru Bus Karty można otrzymać informację pocztą elektroniczną, konieczne jest podanie we wniosku właściwego adresu e-mail.

 

Aktualny stan realizacji złożonego wniosku można sprawdzić na naszej stronie internetowej, podając swój numer PESEL - sprawdź status wniosku.

 

Bus Kartę może odebrać jedynie wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona. Pisemne upoważnienie musi zawierać pełne dane personalne wnioskodawcy, wymagane do jej wydania oraz pełne dane personalne, wraz z numerem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej. Do odbioru Bus Karty niezbędny jest dokument tożsamości.

Praca w PKS Piła - poszukujemy kierowców autobusów
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - zarezerwuj online terminu przeglądu

© 2024  |  PKS Sp. z o.o. w Pile

Projekt i realizacja MYKK