Jak posługiwać się Bus Kartą w autobusie

Tylko ważna Bus Karta, z prawidłowo zapisanym w niej biletem miesięcznym lub okresowym, uprawnia do przejazdów kursami realizowanymi przez PKS Piła.

 

Każdy przejazd na podstawie Bus Karty należy obowiązkowo zarejestrować. Rejestracji przejazdu należy dokonać zaraz po wejściu do autobusu, przykładając Bus Kartę na około 2 sekundy do czytnika bileterki, znajdującej się obok kierowcy.

 

Rejestracja przejazdu zostanie pozytywnie odnotowana, gdy bileterka po krótkim pojedynczym sygnale dźwiękowym, potwierdzającym zbliżenie Bus Karty, wyda kolejny krótki sygnał dźwiękowy, informujący o prawidłowym odczycie i ważności zapisanego w Bus Karcie biletu.

 

Pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu jednorazowego, uprawniającego do przejazdu danym kursem jeżeli:

  • nie posiada przy sobie ważnej Bus Karty,
  • posiadana Bus Karta jest zniszczona i nie ma możliwości jej odczytu,
  • próba rejestracji przejazdu zakończy się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu danym kursem,
  • reklamacja po okazaniu paragonu fiskalnego-wydrukowanego biletu, nie zostanie uwzględniona przez kierowcę lub kontrolera.

 

Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek okazać swoją Bus Kartę wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi ustawowej, jeżeli bilet taką ulgę zawiera.

 

Każdy ujawniony podczas kontroli przypadek braku obowiązkowej rejestracji przejazdu na podstawie Bus Karty, traktowany będzie jak przejazd autobusem bez ważnego biletu.

 

Utratę Bus Karty należy bezzwłocznie zgłosić:

  • osobiście na dowolnym dworcu PKS Piła,
  • telefonicznie, podając pełne dane personalne właściciela zagubionej Bus Karty, w celu weryfikacji zgłoszenia.

W przypadku znalezienia Bus Karty, prosimy przekazać ją kierowcy autobusu PKS Piła lub obsłudze naszych dworców autobusowych.

Praca w PKS Piła - poszukujemy kierowców autobusów
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - zarezerwuj online terminu przeglądu

© 2024  |  PKS Sp. z o.o. w Pile

Projekt i realizacja MYKK